MENU

Hitta rum

3675
12

Att hitta rum genom olika tekniker som teckning, modellbygge och målning. Resultat av en två veckor lång kurs, Konstfack höstterminen 2015.