MENU

Mockup

1221
10
En mockup är en möbelstudie, en tidig variant av en möbel, ett test i rätt skala för att få en känsla. En processmetod. Här har jag gjort en mockup till ett sittobjekt. Höstterminen 2015, Konstfack.