MENU

SIDE TABLE

5915
13

Ett bord inspirerat av hur jag är som person. Här visar jag processbilder, från modell till färdigbyggt bord, till vitmålat, till målat.